Make your own free website on Tripod.com

BUKU BARU TERBITAN MCGRAW-HILL

Siri Buku

KAEDAH DAN STATISTIK PENYELIDIKAN

Oleh

Dr Chua Yan Piaw

Buku 1     Buku 2    Membeli Buku

Siri buku ini terdiri daripada Buku 1 Kaedah Penyelidikan dan Buku 2 Asas Statistik Penyelidikan. Ia meliputi semua aspek penyelidikan dan sesuai dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi kursus-kursus yang berkaitan dengan reka bentuk dan statistik penyelidikan untuk peringkat pengajian ijazah asas dan ijazah lanjutan. Ia juga boleh digunakan oleh para penyelidik sebagai bahan rujukan semasa melaksana dan menulis laporan penyelidikan. Gabungan asas penyelidikan, kaedah dan teknik statistik yang diterangkan secara sistematik dalam siri buku ini bukan sahaja memberi pengenalan kepada cara melaksanakan penyelidikan tetapi juga membantu pembaca memahami seluruh proses penyelidikan dengan mudah. Penerangan bagi pengiraan dan penggunaan alat analisis data kualitatif (seperti program Nudist dan QDA Miner) dan kuantitatif (SPSS) secara langkah demi langkah membantu pembaca melaksanakan analisis data secara sistematik serta memahami logik di sampingnya. Selain itu, penerangan konsep penyelidikan, terutamanya reka bentuk, prosedur persampelan, pengukuran dan statistik penyelidikan dilakukan dengan menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah difahami oleh pembaca pelbagai peringkat. Latihan di akhir setiap bab dapat mengukuhkan kefahaman pembaca.

Berikut adalah komen pensyarah yang mengajar subjek Kaedah dan Statistik Penyelidikan:

Dr Halimah Bt Awang (Universiti Malaya, Malaysia)


Dr Abdul Hadi Harman (Universiti Kebangsaan Malaysia)

 

Dr Rusli B. Ahmad (Universiti Malaysia Sarawak)

 

Dr Hong Kian Sam (Universiti Malaysia Sarawak)


 

Buku 1 Kaedah Penyelidikan

 

Penulis: Dr Chua Yan Piaw

Penerbit: McGraw-Hill Education

Bilangan halaman: 320

Harga buku: RM37.90

 

KANDUNGAN

 

Bahagian  1 Asas Penyelidikan

Bab 1 Pengenalan Penyelidikan

Bab 2 Etika Penyelidikan

Bab 3 Kajian Literatur

 

Bahagian  2 Reka Bentuk Kajian

Bab 4 Reka Bentuk Kajian

Bab 5 Kajian Eksperimental Benar

Bab 6 Kajian Eksperimental Kuasi

Bab 7 Kajian Tinjauan

Bab 8 Kajian Lapangan

Bab 9 Kajian Kes

Bab 10 Kajian Tindakan

Bab 11 Kajian Sejarah

 

Bahagian  3 Persampelan

Bab 12 Persampelan Kebarangkalian

Bab 13 Persampelan Bukan Kebarangkalian

 

Bahagian  4 Pengukuran

Bab 14 Pengukuran Dalam Penyelidikan

Bab 15 Indek, Skala Dan Prosedur Pengukuran Khas

Bab 16 Kajian Rintis

 

Bahagian  5 Instrumentasi 

Bab 17 Pembentukan Instrumen Kajian

 

Bahagian  6 Format Penulisan Laporan

Bab 18 Format Penulisan Laporan Penyelidikan

 

 

 

 

Buku 2 Asas Statistik Penyelidikan 

Penulis: Dr Chua Yan Piaw

Penerbit: McGraw-Hill Education

Bilangan halaman: 230

Harga buku: RM32.90

 

KANDUNGAN

 

Bahagian  1 Asas Penyelidikan

Bab 1 Pengenalan Penyelidikan

Bab 2 Etika Penyelidikan

Bab 3 Kajian Literatur

 

Bahagian  2 Reka Bentuk Kajian

Bab 4 Reka Bentuk Kajian

Bab 5 Kajian Eksperimental Benar

Bab 6 Kajian Eksperimental Kuasi

Bab 7 Kajian Tinjauan

Bab 8 Kajian Lapangan

Bab 9 Kajian Kes

Bab 10 Kajian Tindakan

Bab 11 Kajian Sejarah

 

Bahagian  3 Persampelan

Bab 12 Persampelan Kebarangkalian

Bab 13 Persampelan Bukan Kebarangkalian

 

Bahagian  4 Pengukuran

Bab 14 Pengukuran Dalam Penyelidikan

Bab 15 Indek, Skala Dan Prosedur Pengukuran Khas

Bab 16 Kajian Rintis

 

Bahagian  5 Instrumentasi 

Bab 17 Pembentukan Instrumen Kajian

 

Bahagian  6 Format Penulisan Laporan

Bab 18 Format Penulisan Laporan Penyelidikan

 

 

Membeli Buku

Sesiapa yang ingin membeli buku ini, sila hubungi:

 

Ms Tan Yeow Lim (e-mail: yeowlim_tan@mcgraw-hill.com)

 atau

Mr Benny Chua (e-mail: pchoosb@pc.jaring.my)  

atau

  Ms Allison Poh (e-mail: allison_poh@mcgraw-hill.com)

 

 

Buku Kaedah & Statistik Penyelidikan